Parafia
START > POMOC >
Pomoc dla parafian
Pomoc

Oddział KSON DT

Organizacja pomocy i samopomocy osobom niepełnosprawnym.

Parafialny zespół Caritas

Pomoc materialna dla osób ubogich.

Grupa AA

Podstawowym celem wspólnoty jest trwać w trzeĽwo¶ci i pomagać innym alkoholikom w jej osi±gnięciu.

Parafialne Biuro Pomocy Prawnej

Biuro Pomocy Prawnej przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP działa w porozumieniu i przy współpracy z Okręgow± Izb± Radców Prawnych w Toruniu. Biuro udziela bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach z zakresu:

  • prawa pracy;
  • postępowania administracyjnego;
  • tre¶ci przepisów i aktów normatywnych reguluj±cych dan± sprawę.

Prawnicy służ± też pomoc± w redagowaniu pism procesowych, administracyjnych, itp.

Dyżur prawników odbywa się w salce parafialnej. Z ich pomocy można skorzystać w drug± ¶rodę miesi±ca: wrze¶nia, listopada, stycznia, marca i maja, w godz. 18.30 - 19.30.

Pro¶by o pomoc

Kasia Liszcz

Mam na imię Kasia.
Zwracam się z pro¶b± o pomoc w zgromadzeniu funduszy na kolejne miesi±ce używania Systemu Ci±głego monitorowania Glikemii Gardian Real Time, który ratuje moje życie.
Mam 29 lat, choruję od urodzenia na dziecięce porażenie mózgowe i alkoholowy zespół płodowy FAS. Od maja 2011 roku, walczę z moj± słodk± "przyjaciółk±" - cukrzyc±. Niestety, cało¶ciowy koszt leczenia aparatem Gardian wynosi miesięcznie 858 zł za 1 opakowanie elektrod enzymatycznych Enlite. Elektrodę wymienia sie co 6 dni. Ani system Gardian ani elektrody nie podlegaj± refundacji. Aby cukrzyca nie postępowała w mojej sytuacji, aparat Gardian musi chodzić 24 godziny na dobę, żebym zd±żyła na czas podać wła¶ciw± dawkę insuliny oraz ustrzec siebie przed zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem cukru, co stanowi zagrożenie mojego życia.
Za wszelk± pomoc - dziękuję już dzi¶.

Szczegóły na stronach:
"Kawałek Nieba" oraz "Chcę pomagać"
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. Niepokalanego Poczęcia 
	   Naj¶więtszej Maryi Panny
   ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
   czynne w poniedziałki, ¶rody i w czwartki:
   16.30 - 17.30
Tel./Faks: (56) 652 03 47
E-mail :
stawki@diecezja.torun.pl

stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu