Parafia
Pogrzeb katolicki
Ko¶ciół parafialny
Ko¶ciół parafialny

Obrzędy pogrzebu liturgii rzymskiej proponuj± trzy formy pogrzebu, odpowiadaj±ce trzem miejscom ich sprawowania (dom, ko¶ciół i cmentarz). Wybór formy pogrzebu zależy od miejscowych zwyczajów i możliwo¶ci organizacyjnych.

Wskazania dla rodziny dotycz±ce ceremonii pogrzebu:

 • Przed powiadomieniem innych o uroczysto¶ciach pogrzebowych, należy ustalić w kancelarii parafialnej oraz w porozumieniu z wybranym zakładem pogrzebowym dzień, godzinę i miejsce pogrzebu.
 • Pogrzeb osoby spoza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej opinii ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Przed pogrzebem należy dostarczyć następuj±ce dokumenty:

 • akt zgonu
 • za¶wiadczenie o przyjęciu sakramentów (je¶li zgon nast±pił poza parafi± to wystawia je proboszcz, a je¶li w szpitalu, to kapelan szpitala)
Zobacz też
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  p.w. Niepokalanego Poczęcia 
	   Naj¶więtszej Maryi Panny
  ul. Powstańców ¦l±skich 7, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w poniedziałki, ¶rody i w czwartki:
  16.30 - 17.30
Tel./Faks: (56) 652 03 47
E-mail :
stawki@diecezja.torun.pl

stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu